Phù điêu trang trí là hình thức đắp nổi hoặc khoét lõm với chiều dài, rộng là thực còn phần nổi mang tính ước lệ về khối.

Phù điêu được diễn tả trên một mặt phẳng, cách diễn tả xa gần bằng các khối dầy, mỏng kết hợp đường nét thanh mảnh cùng dầy đậm khác nhau.

Định nghĩa: Phù điêu : (Relief — tiếng Pháp, có nguồn gốc từ tiếng La tinh Relevo: nghĩa là làm nổi lên ) là loại điêu khắc được thể hiện trên mặt phẳng, có sự gắn kết khăng khít với mặt phẳng. Mặt phẳng đóng vai trò là nền tảng cơ bản và là phông nền của hình khối tạo hình trên nó. Với những điểm đặc thù của mình, phù điêu là một loại hình quan trọng của điêu khắc.

Điêu khắc Hoàng Minh nhận tư vấn, thiết kế, thi công các công trình điêu khắc phù điêu trang trí theo yêu cầu của khách hàng.

MỘT SỐ MẪU SẢN PHẨM ĐIÊU KHẮC PHÙ ĐIÊU TRANG TRÍ