Tượng chân dung là các tượng về anh hùng, vỹ nhân, lãnh tụ, người nổi tiếng, người thân, nghệ sĩ, …. các loại tượng chân dung được đặt ở vị trí trang trọng. Xu hướng cá nhân hóa tượng chân dung đang ngày càng phát triển ở Việt nam.

Điêu khắc Hoàng Minh nhận tư vấn, thiết kế, thi công các công trình điêu khắc tượng chân dung theo yêu cầu của khách hàng.

MỘT SỐ MẪU ĐIÊU KHẮC TƯỢNG CHÂN DUNG