Tượng trang trí là gì?

Tượng trang trí là các loại tượng mang tính nghệ thuật cao, như tượng anh hùng, tượng đài, tượng mỹ thuật, hình ảnh động vật, cây cối, vv…. Tượng trang trí giúp tăng tính thẩm mỹ của các công trình nội, ngoại thất.

Điêu khắc Hoàng Minh nhận tư vấn, thiết kế, thi công các công trình điêu khắc tượng trang trí theo yêu cầu của khách hàng.

MỘT SỐ MẪU ĐIÊU KHẮC TƯỢNG TRANG TRÍ